Vannet er åpnet i hele båthavnen, så nå kan vårpussen starte.

God sesong til alle.

Slippen i båthavnen er nå reparert og klar til bruk.

Det henger slippeliste i klubbhuset for å notere seg på.

Husk gjeldene regler for slipping og medlemmer med båt i havna har fortrinnsrett.

Stor takk til medlemmene som har brukt mye tid og energi på å få slippen i drift igjen. 

 

Alle medlemmer må jobbe 10 timer dugnad i løpet av sesongen.

Read more: Dugnad

Årsmøtet for 2017, er satt til søndag 04.03.18 kl 18:00

SAKER:

regnskap 2017

kontingent 2018

budsjett 2018

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 15.02.18

Copyright © 2013. All Rights Reserved.