Årsmøtet for 2018, er satt til mandag 11 februar 2019 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2018

kontingent 2019

budsjett 2019

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen søndag 03.februar 2019