Årsmøtet for 2017, er satt til søndag 04.03.18 kl 18:00

SAKER:

regnskap 2017

kontingent 2018

budsjett 2018

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 15.02.18