Årsmøtet for 2013, er satt til søndag 16.02.14 kl 18:00

SAKER:

regnskap 2013

budsjett 2014

valg

eventuelt


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 08.02.14