Felles prisliste for alle tjenester i havna. priser under oppdatering og ikke gjeldene pr dato

Medlemskontingent aktiv (medlemmer med båtplass), inkluderer medlemsskap i KNBF: Kr 550(medl.kont) + 1000.-(årsavgift)/år)+ Dugnadsgebyr kr 1500
- Tillegg for 5 meter båtplass: Kr 100.-/år
- Tillegg for naust: Kr 100.-/år
Medlemskontingent passiv (medlemmer uten båtplass), inkluderer medlemsskap i KNBF. Minimum passivt medlemskap kreves for alle tjenester i havna: Kr 400.-/år
Medlemskontingent passiv (medlemmer uten båtplass), uten medlemsskap i KNBF. Minimum passivt medlemskap kreves for alle tjenester i havna: Kr 200.-/år
Venteliste båtplass (må være passivt medlem i tillegg): Kr 100.-/år
Kjøp av båtplass: kr 0000.- pr. breddemeter + utliggere
Utliggere (avhengig av type): Kr 0000.- - 00.000.-
Leie av båtplass (4 meter): Kr 500.-/mnd.
Leie av båtplass (5 meter): Kr 600.-/mnd.
Leie av parkeringsplass for båthenger inkludert fri bruk av utsettingsrampe: Kr 500.-/mnd.
Leie av opplagsplass under 30 fot Kr. 400.-/mnd.
Leie av opplagsplass 30 fot og større Kr. 500.-/mnd.
   
Strøm: Kr 1.50.-/kWh
   
Slipping medlem med kjøpt båtplass: Kr 300.- + kr500 pr. dag utover 2 dager.
Slipping andre (medlem uten båtplass): Kr 1300.- + kr 500.- pr. dag utover 2 dager.
Pris for ikke å rydde opp etter seg på slippen: Kr 500.- minimum
   
Leie av klubbhus (kun medlemmer): Kr 500.-/kveld
   
Tilbakebetaling ved utført godkjent dugnad: Kr 1.500.-
Gjestekai inkludert strøm kr  150,- pr døgn
   
Copyright © 2013. All Rights Reserved.