Før strøm tas i bruk, vennligst kontakt strømansvarlig Bjarne Mælen for registrering.Betaling for bruk av strøm går til å dekke driften av strømskap og tilhørende anlegg, dette blir for tiden fordelt med en belastning med Kr:1,50 pr forbrukt kWt

Måleren leses av før bruk, ledning og uttak merkes med navn og telefonnr.

Dersom en skal bruke strøm på opplagsplassen, må en ha egen måler (inntil nye strømskap er montert).

Copyright © 2013. All Rights Reserved.