Før strøm tas i bruk, vennligst kontakt strømansvarlig Bjarne Mælen for registrering.Strømprisen er for tiden Kr:1,50 pr kWt

Måleren leses av før bruk, ledning og uttak merkes med navn og telefonnr.

Dersom en skal bruke strøm på opplagsplassen, må en ha egen måler (inntil nye strømskap er montert).


Copyright © 2013. All Rights Reserved.