Årsmøtet for 2016, er satt til onsdag 01.02.17 kl 18:00

SAKER:

regnskap 2016

kontingent 2017

budsjett 2017

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 30.01.17