Årsmøtet for 2015, er satt til mandag 15.02.15 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2015

kontingent 2016

budsjett 2016

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 31.01.16