Vannet i havnen er stengt og drenert for vinteren.

Må ikke åpnes.

Trenger en vann, finnes det en vannpost på klubbhuset på vegg ved garasjen.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.