Årets båtuttak er satt til MANDAG 08.04.2019 kl 15:00

Liste for påmelding henger i klubbhuset.

Kontakt Bjarne Mælen på tlf 9015 1933 for eventuelle spørsmål.

Betaling for uttaket blir sendt på faktura, leie av kranbil vil bli delt på

antall fot som blir satt ut. Det vil si at den enkelte blir fakturert for

størelsen på båten  som blir satt ut.

 Viktig at alle er på plass i tide.

 

Årsmøtet for 2018, er satt til mandag 11 februar 2019 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2018

kontingent 2019

budsjett 2019

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen søndag 03.februar 2019

Vannet er åpnet i hele båthavnen, så nå kan vårpussen starte.

God sesong til alle.

Vannet i havnen er stengt og drenert for vinteren.

Må ikke åpnes.

Trenger en vann, finnes det en vannpost på klubbhuset på vegg ved garasjen.

Slippen i båthavnen er nå reparert og klar til bruk.

Det henger slippeliste i klubbhuset for å notere seg på.

Husk gjeldene regler for slipping og medlemmer med båt i havna har fortrinnsrett.

Stor takk til medlemmene som har brukt mye tid og energi på å få slippen i drift igjen. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.