Slippen i båthavnen er ute av drift, det går mot å skifte motor. Arbeidet pågår nå med demontering av den gamle

Skal oppdatere så snart det finnes ny info om når den kan være i drift igjen.

 

 

Alle medlemmer må jobbe 10 timer dugnad i løpet av sesongen.

Read more: Dugnad

Vannet er åpnet i hele båthavnen, så nå kan vårpussen starte.

God sesong til alle.

Årsmøtet for 2016, er satt til onsdag 01.02.17 kl 18:00

SAKER:

regnskap 2016

kontingent 2017

budsjett 2017

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 30.01.17

Copyright © 2013. All Rights Reserved.