Årsmøtet for 2017, er satt til søndag 04.03.18 kl 18:00

SAKER:

regnskap 2017

kontingent 2018

budsjett 2018

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 15.02.18

Vannet i havnen er stengt og drenert for vinteren.

Må ikke åpnes.

Trenger en vann, finnes det en vannpost på klubbhuset på vegg ved garage.

 

Alle medlemmer må jobbe 10 timer dugnad i løpet av sesongen.

Read more: Dugnad

Slippen i båthavnen er ute av drift.

Det pågår nå skifte av motor, det har vært og er litt utfordringer med tilpassing gammelt og nytt.

Skal oppdatere så snart det finnes ny info om når den kan være i drift igjen.

 

Vannet er åpnet i hele båthavnen, så nå kan vårpussen starte.

God sesong til alle.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.