Vannet i havnen er stengt og drenert for vinteren.

Må ikke åpnes.

Trenger en vann, finnes det en vannpost på klubbhuset på vegg ved garasjen.

Det er meldt interesse for naustbod i havnen, er du interessert så ta kontakt med styret.

Er det flere som ønsker dette vil klubben prosjektere og få laget et kostnadsoverslag og prosjektere dette.

Så er dette noe du kan tenke deg så ikke nøl med å kontakte styret, det er helt uforpliktende å melde interesse..

Sende en email til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Årsmøtet for 2019, er satt til onsdag 26 februar 2020 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2019

kontingent 2020

budsjett 2020

valg

 


Forslag bes sendt pr e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 20 februar 2020

Listen for de som står på venteliste for kjøp av båtplass, ligger nå under meny havnen "venteliste på kjøp av båtplass".

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.