Listen for de som står på venteliste for kjøp av båtplass, ligger nå under meny havnen "venteliste på kjøp av båtplass".

 

Vannet i havnen er stengt og drenert for vinteren.

Må ikke åpnes.

Trenger en vann, finnes det en vannpost på klubbhuset på vegg ved garasjen.

Vannet er åpnet i hele båthavnen, så nå kan vårpussen starte.

God sesong til alle.

Årsmøtet for 2018, er satt til mandag 11 februar 2019 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2018

kontingent 2019

budsjett 2019

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen søndag 03.februar 2019

Slippen i båthavnen er nå reparert og klar til bruk.

Det henger slippeliste i klubbhuset for å notere seg på.

Husk gjeldene regler for slipping og medlemmer med båt i havna har fortrinnsrett.

Stor takk til medlemmene som har brukt mye tid og energi på å få slippen i drift igjen. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.