Klubben har ledige naustboder til disposisjon slik som båtplassen med å betale innskudd.

Utgangspunktet er naustene delt opp i 4, men det kan og gjøres at 2 deler en 1/4 part som da i prinsippet blir 1/8 part.

Priser og info fåes av styret.


Ta kontakt med styret This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  for mer info.

Årsmøtet for 2021, er satt til onsdag 23 mars 2022 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2020 og 2021 (grunnet korona ble det ikke avholdt årsmøte for 2020)

kontingent 2022

budsjett 2022

valg

 

Om det er noen av medlemmene som har forslag som ønskes tatt opp på

årsmøtet må de sendes til styret innen 16 mars 2022. 


Forslag sendes kun pr e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 16 mars 2022.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Det er meldt interesse for naustbod i havnen, er du interessert så ta kontakt med styret.

Er det flere som ønsker dette vil klubben prosjektere og få laget et kostnadsoverslag og prosjektere dette.

Så er dette noe du kan tenke deg så ikke nøl med å kontakte styret, det er helt uforpliktende å melde interesse..

Sende en email til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Årsmøtet for 2019, er satt til onsdag 26 februar 2020 kl 19:00

SAKER:

regnskap 2019

kontingent 2020

budsjett 2020

valg

 


Forslag bes sendt pr e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 20 februar 2020

Copyright © 2013. All Rights Reserved.