Vannet er åpnet i hele båthavnen, så nå kan vårpussen starte.

God sesong til alle.

Slippen i båthavnen er nå reparert og klar til bruk.

Det henger slippeliste i klubbhuset for å notere seg på.

Husk gjeldene regler for slipping og medlemmer med båt i havna har fortrinnsrett.

Stor takk til medlemmene som har brukt mye tid og energi på å få slippen i drift igjen. 

Vannet i havnen er stengt og drenert for vinteren.

Må ikke åpnes.

Trenger en vann, finnes det en vannpost på klubbhuset på vegg ved garage.

Årsmøtet for 2017, er satt til søndag 04.03.18 kl 18:00

SAKER:

regnskap 2017

kontingent 2018

budsjett 2018

valg

 


Forslag bes sendt pr brev eller e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 15.02.18

 

Alle medlemmer må jobbe 10 timer dugnad i løpet av sesongen.

Read more: Dugnad

Copyright © 2013. All Rights Reserved.