Det er midlertidig Forbud mot kjøring og parkering på moloen på dagtid.

Read more: Arbeider på molo

Pappas båt er tilbake på vannet. Det er bare et tidsspørsmål før første bot og ulykke kan noteres på nærmeste politikammer. Unngå å havne i baret med følgende ti båtbud (sakset fra www.yeye.no ).

Read more: Båtvett

Copyright © 2013. All Rights Reserved.